Thông báo mới nhất từ Sinbyte

Các thông báo mới nhất, được update liên tục về tình hình Google index và hiển thị link trên trang Google Tìm Kiếm.

Quy Trình Google Index Link Và Cho Hiển Thị Link Đã Được Index Lên Trang Google Tìm Kiếm

Khi bạn submit link lên Google trong tool Sinbyte. Googlebot sẽ vào link đã được submit để thu thập toàn bộ content và index link đó:

 • Bước 1 - Index link: Googlebot sẽ kiểm tra content để xem content có unique, chất lượng hay không,... rồi mới cho index (save thông tin content đó vào database của Google).
  => Để check link đã được index trên Google hay chưa, bạn dùng Google Trang Tính (Google Sheets) hoặc Google Search Console để check. ĐỘ CHÍNH XÁC 100%. --> Mẫu Google Sheets.
 • Bước 2 - Hiển thị link trên Google Tìm Kiếm: Khi đã index xong, link sẽ dần bắt đầu được hiển thị trên Google Tìm Kiếm. Nhanh thì tầm 5-10' là đã hiển thị (tùy vào độ trust của domain), chậm có thể sau 24h. Giai đoạn hiển thị trên Google tìm kiếm, thuật toán kiểm tra content của Google vẫn hoạt động. Nếu thấy content bất thường, sẽ không cho hiển thị và có thể mất index.
  => Dùng công cụ CHECK INDEXING của SINBYTE để check link đã hiển thị trên Google hay chưa. ĐỘ CHÍNH XÁC 80%.

***1 số trường hợp link đã index (kiểm tra thấy index trên Google Sheets hoặc Google Console Search) nhưng bạn check trên Google tìm kiếm với IP tại Việt Nam nhiều ngày mà vẫn chưa hiển thị. Bạn có thể fake sang ip quốc gia khác (US, CANADA,... bạn dùng phần mềm Kaspersky VPN FREE để fake ip). Và xóa cache trình duyệt, sau đó check lại xem các link đã index đó có hiển thị trên Google Tìm kiếm với ip nước ngoài không.***

Link cài đặt phần mềm fake ip: https://www.kaspersky.com/downloads/thank-you/free-vpn-secure-connection-pc

Các link khó index, index rất chậm hoặc đã index nhưng không hiển thị trên Google trong tháng 08/2021:
 • Các link web 2.0 sau khi đã submit index tại Sinbyte, mặc dù đã được index (dữ liệu đã save trên database của Google) nhưng Google lại hạn chế cho hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm Google.
 • 1 số link social profile cần traffic để index được: linkedin.com/posts/..., angel.co, ask.fm, ello.co/ten-brand/post/xxxx, flickr.com/photos/, ....
 • Link redirect 301, 302.
 • Link bị xóa: 400, 404.
 • Link chặn googlebot: noindex, robots.txt.
 • Link bị Canonicalised (bạn dùng phần mềm Screaming Frog để kiểm tra)
 • Link từ các blogs 2.0 với nội dung copy, content kém chất lượng. Đặc biệt content được tạo tự động từ các tool bắn backlink.
 • Link từ các domain spam
 • Link web money-site với content copy, trùng lặp nội dung, lỗi schema, lỗi mobile – không thận thiện người dùng,…. ( kiểm tra các link này trong Google Search Console để biết chính xác).
1 Số Chú Ý Khi Dùng CHECK INDEXING LINK Của Sinbyte

CHÚ Ý 1:

Ví dụ bạn submit link sau để index: https://elink.io/p/lam-gi-khi-quen-mat-khau-onebox63-9581da0.

Sau khi submit index xong, link này đã index và hiển thị trên Google. Nhưng bạn dùng tool Check Indexing Link thì tool lại báo NO.

Lý do: kết quả hiển thị trên Google tìm kiếm lại là link này: https://elink.io/9581da0 ( link ngắn này Google tự động hiển thị ).

Đây là lý do, mà tool báo NO INDEX dù link đã được index. Trường hợp này, bạn nên check index trên Google Sheets để kết quả index được chính xác hơn.

CHÚ Ý 2:

Khi bạn CHECK INDEXING LINK quá nhiều link trên cùng 1 ip, Google sẽ cho hiển thị Captcha rất khó giải. Bạn nên dùng thêm phần mềm HMA VPN hoặc Kaspersky VPN để fake sang ip # và Check tiếp mà không cần phải giải Captcha khó của Google nữa.